แผนที่สนามสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครสอบ

อ่านขั้นตอนการสมัครสอบ

คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

หลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ การแต่งกายในวันสอบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

เข้าสู่ระบบ

สมัครสอบ หรือตรวจสอบผลคะแนน

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรอบการสอบประจำปี

คลิกที่นี่

แผนที่สนามสอบ

สถานที่จอดรถ

หากจำเป็นต้องนำรถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ, มาบุญครอง, สยามสเคป, อาคารจุฬาพัฒน์ 14, สวนหลวงสแควร์ และสามย่านมิตรทาวน์ โดยเสียค่าธรรมเนียมการจอดรถตามอัตราและเงื่อนไขของสถานที่นั้นๆ