ขั้นตอนการสมัครสอบ

อ่านขั้นตอนการสมัครสอบ

คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าสอบ การแต่งกายในวันสอบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

เข้าสู่ระบบ

สมัครสอบ ตรวจสอบสถานที่สอบ หรือตรวจสอบผลคะแนน

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรอบการสอบประจำปี

คลิกที่นี่