ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์สอบภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

ขั้นตอนการสมัครสอบ

อ่านขั้นตอนการสมัครสอบ

คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

หลักฐานการแสดตนเพื่อเข้าสอบ การแต่งกายในวันสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

เข้าสู่ระบบ

สมัครสอบ หรือ ตรวจสอบสถานที่สอบ

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรอบการสอบประจำปี

ดาวน์โหลด

แผนที่สนามสอบ